• Обадете ни се : 0878 951 552 | ‎032 207 343

 • Email : office@aluplastic.bg

Количка

Условия за ползване

Общите условия съдържат описанието на предоставяните от “Алупластик” ЕООД услуги и уреждат взаимоотношенията на основание Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП между „Алупластик” ЕООД и потребителите на Услуги през сайта www.aluplastic.bg. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате този уебсайт. Ако използвате www.aluplastic.bg се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Дефиниции валидни за тези Общи условия:

 1. www.aluplastic.bg (https://www.aluplastic.bg) е уебсайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на „Алупластик” ЕООД;
 2. „Алупластик” ЕООД,за краткост „Алупластик” е търговското дружество с ЕИК 204512587, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. Българска легия №23, П.К. 1592. Адресите, на които дружеството изпълнява дейността си и актуална контактна информация са достъпни на страница Контакти. „Алупластик” е юридическо лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност и всички цени в www.aluplastic.bg са с включен ДДС.
 3. Потребителе всяко физическо и юридическо лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта www.aluplastic.bg.
 4. Уебсайт,преведено от английски “website”, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, изображения, видео или други материали форматирани посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.
 5. Услуги, предоставяни посредством сайта www.aluplastic.bg на потребителите, са услуги като: продажба и доставка на стоки чрез този уебсайт. Услугите предоставяни на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанията на уебсайта.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра обслужващ www.aluplastic.bg или чрез заплащане на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на уебсайта и онлайн магазина.

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, www.aluplastic.bg (търговецът) е длъжен да предостави по ясен и разбираем начин безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Име, седалище и адрес на търговеца: фирма „Алупластик” ЕООД, гр. София, район Витоша, ул. Българска легия №23
2. Данни за кореспонденция: тел. за връзка: 0888 60 95 68, имейл адрес: office@aluplastic.bg, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 37, пловдивски панаир, вход Д, към пожарната склад 3

 1. Фирма „Алупластик” ЕООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в www.aluplastic.bg са с включено ДДС (без допълнителни такси) и са обозначени по ясен и разбираем начин. Стойността на разходите за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цените на стоките
 2. Органът, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин www.aluplastic.bg е Комисията за защита на потребителите (КЗП).
  5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани възможно най-подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
  6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  7. Условията за плащане, доставка и изпълнение,при които Алупластик ЕООД се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани подробно в страницата Доставка и плащане.
  8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Общи правила и условия за използване на сайта

www.aluplastic.bg е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма „Алупластик“ ЕООД. „Алупластик” ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички текстови и визуални материали, които са публикувани в този уебсайт само за лична употреба и с нетърговска цел и при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, видео материали и друга информация, създадена и поместена на www.aluplastic.bg от екипа на Алупластик ЕООД, са собственост на „Алупластик” ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

www.aluplastic.bg и „Алупластик” ЕООД не носят отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта www.aluplastic.bg. „Алупластик” ЕООД запазва правото си да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на www.aluplastic.bg за комерсиални цели след подписано споразумение. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред освен, ако е налице изрично писмено съгласие на „Алупластик” ЕООД за съответния вид използване.

Наличните препратки от този уебсайт към уебсайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този уебсайт. Aluplastic.bg не контролира тези уебсайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Aluplastic.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Натискайки бутона „Потвърдете поръчката“, потребителят поема задължение за заплащане на сумата по поръчката.

Промяна на цени/характеристики на продукти

Всички цени, посочени в сайта Aluplastic.bg, са с включен ДДС и не включват цена за доставка!

„Алупластик“ ЕООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Поради организационни и технологични причини е възможно забавяне в актуализирането на някои цени в www.aluplastic.bg. При поръчка с малка разлика между актуалната и обявената цена, Алупластик поема разликата в цената за своя сметка и потребителя заплаща обявената цена. Ако съществува съществена разлика между актуалната и обявената цена, клиента бива уведомен своевременно по телефона с възможност да се откаже от поръчката, ако актуалната цена не го удовлетворява. Екипа на Алупластик насърчава потребителите винаги да сигнализират за допуснати грешки, относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране.

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта www.aluplastic.bg, фирма „Алупластик“ ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обeзщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.
Съобщението за намалени цени в продуктовата страница е с поставяне на новата цена преди старата (която се показва задраскана). Под двете цени е посочен и процента отстъпка от старата цена.

Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона и се изпълнява след изричното потвърждение на желанието за покупка на конкретни стоки от страна на клиента.

Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат за продажба и/или не са достъпни за покупка в момента на поръчка. Екипът на Алупластик се старае да предоставя актуална информация, относно моментните стокови наличности, но поради технически и организационни причини www.aluplastic.bg не гарантира 100% актуалност на тази информация. За да проверите със сигурност за наличността на даден продукт/и свържете се с нас на посочените координати за връзка.

Ограничение на отговорността

www.aluplastic.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този уебсайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо www.aluplastic.bg за възможност да възникнат такива вреди

Защита на личните данни на потребителите

„Алупластик” ЕООД се задължава да защитава предоставените от Вас лични данни по време на регистрацията Ви в уебсайта. Подадената от Вас информация е конфиденциална и няма да бъде предоставяна на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността на личните данни се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви. „Алупластик” ЕООД ще използва личните Ви данни само, за да може да изпълни поетите към вас ангажименти предполагащи употребата им – изпълнение на поръчка, отговор на запитване, изготвяне на оферти и специални предложения по желание на потребителя.

Ние разбираме колко важна е сигурността за нашите клиенти и затова между www.aluplastic.bg и вашия клиентски браузър връзката е криптирана. Всеки път, когато въвеждате данни за поръчката си, автоматично се задейства SSL сертификат, който гарантира висока степен на защита на конфиденциалната ви информация. SSL сертификата се задейства и когато потребителя навигира и предприема действия в секция „Моят профил“.

Политика на Алупластик ЕООД за защита на личните данни

Алупластик ЕООД, с настоящото потвърждава във връзка с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с приемане, обработка и изпращане на поръчки чрез он-лайн магазин www.aluplastic.bg се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз.

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

Необходими лични данни за обработка на Вашата поръчка чрез он-лайн магазин www.aluplastic.bg са Име, фамилия, e-mail и телефон за връзка с Вас, адрес за доставка.

Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица, с изключение на куриерските и транспортни фирми, осъществяващи доставка на поръчаните в магазина артикули, ако това е необходимо за обработка на личните данни в рамките на посочената/-ите тук цел/-и, или в случай, че такова задължение е възникнало по силата на приложимото законодателство.

Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация, относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.

Търговски съобщения

„Алупластик“ ЕООД не изпраща непоискани търговски съобщения на своите потребители без предварителното им съгласие. В случай, че наш потребител доброволно се е съгласил да получава рекламни или други съобщения, той винаги има правото да се откаже от тях.

КЗП води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет. На тези електронни адреси е забранено да се изпращат непоискани търговски съобщения и ако по някаква причина сте вписани в този регистър, молим ви да ни уведомите.

Отказ от стоката

Според ЗЗП, Вие, като потребители (важи за физически лица) имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни от получаването на стоката и само в случай, че тя не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена при доставката. Разходите за връщане на стоката за са сметка на клиента. Необходимо е да ни уведомите на e-mail адрес office@aluplastic.bg и да приложите попълнен формуляр за отказ, може го да изтеглите  формуляр_отказ
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим в пълен размер заплатената от Вас стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента, а при връщане на такава – за сметка на доставчика.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка, още при доставката до Вас.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване.

За допълнителни въпроси можете да свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

 

За потребители

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ